• Thông dụng

    Stone-gong shaped gold medal (conferred on mandarins with distinguished services by the kings and emperors).
    Stone-gong-shaped gold ornament (for children).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X