• Thông dụng

    Money (nói khái quát).
    Gold coin (used as a medal given to those with distinguished services by kings and emperors).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X