• Thành ngữ

  Once bitten, twice shy
  A burned child dreads fire
  A scalded cat fears hot water

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X