• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bake
  dehumidify
  desiccate
  desiccation
  dry
  dry out
  drying power
  exsiccate
  exsiccation
  siccative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X