• Thông dụng

  Danh từ.

  Leaf.
  như tàu
  to tremble like a leaf.
  Sheet; leaf.
  vàng
  gold-leaf.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blade
  end node
  foil
  folium
  lamella
  lamellar
  laminal
  laminar
  leaf
  plate
  sheet
  glancing
  ironing
  extraneous
  strange

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X