• Thông dụng

  Động từ.

  To receive; to get.
  lãnh lương
  to receive one's salary.
  Danh từ.
  satin.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X