• Thông dụng

    %%Lê Lai (15th century) - a talented general in the Lam Sơn insurrection - was born in Dung Tu (Ngọc Lạc, Thanh Hoá). When the Chí Linh mountain was being besieged by the Ming invaders, Lê Lai disguised himself as Lê Lợi (future Lê Thái Tổ), led the commandoes to cut off the siege and was captured.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X