• Thông dụng

  to make somebody a New Year's Day present (of something)
  to give somebody something as a New Year's Day present
  Happy new age

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X