• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blacksmith's forge
  blacksmith's shop
  fire pan
  forge
  forge chimney
  hammer mill
  hearth
  smith chart
  smithery
  smith's pliers
  smithy
  stithy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X