• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baking oven
  calorificator
  drying furnace
  drying kiln
  drying oven
  kiln
  oven
  stove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X