• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  drawback spring

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back-moving soring
  backwards soring
  pull-back soring
  pull-back spring
  pull-off soring
  retractile spring
  retracting soring
  return soring
  return spring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X