• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stick out
  egress
  emergence
  exit
  exit way
  issue
  out
  outlet
  output
  bulge
  cambered outwards
  jut
  outward bulging
  projecting
  protrude
  salient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X