• Thông dụng

  Danh từ

  egg white
  glair

  Tính từ

  glairy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X