• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gauze fabric
  lathing
  lattice-sided container
  skeleton container
  steel grating
  steel grid
  wire closure
  wire lattice
  wire mesh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X