• Thông dụng

    Convenient both ways
    Nhất cử lưỡng tiện + To kill two birds with one stone.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X