• Thông dụng

  Danh từ.

  Quantity.
  phẩm lượng
  quality and quantity.

  Danh từ.

  tael

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X