• Thông dụng

  Danh từ

  Tent
  dựng lều
  to pitch atent
  lều chõng
  tent and campbed

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canopy
  crib
  hovel
  hut
  hutch
  lodge
  shed
  tent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X