• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  embed
  fit in
  inbuilt
  inlet
  insert
  to slip over

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X