• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aperture
  aperture of door
  door opening
  doorway
  embrasure
  opening
  openings
  port opening

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X