• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  access hole
  inspection hole
  inspection peep hole
  observation hole
  peep
  sight
  sight hole
  spy hole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X