• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flag
  ice bed
  ice layer
  ice sheet
  rock layer
  rock ledge
  stone bed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X