• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blanket
  carpet
  carpet coat
  cover
  coverage
  mat coat
  pavement
  protecting cover
  protection
  protection coating
  protection cover
  protective coating
  protective film
  protective lathe
  protective layer
  protective sheathing
  protector
  resist
  revetment
  seal course
  sheath
  sheathing
  veneer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X