• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base coat
  bottoming
  couch
  first coat
  ground coat
  pain base
  paint primer
  precoat
  precoating
  prime coat
  prime coat application
  primer
  primer surface
  priming
  priming coat
  undercoat
  wash primer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X