• Thông dụng

  Tính từ.

  Glassy; dull; lack-lustre.
  mắt lờ đờ
  Glassy eyes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X