• Thông dụng

  Danh từ.

  Income; revenue.
  thuế lợi tức
  income tax.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  income
  incomings
  interest
  issues
  yields

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X