• Thông dụng

  Danh từ.
  silk.

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  silk cloth

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  silk
  trick
  fire
  flame
  ignis
  light
  select
  selective

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X