• Thông dụng

    The six tastes (sour, hot, salt, sweet, bitter, tasteless).
    Six-compnet Galenic medicine is a tonic.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X