• Thông dụng

  Danh từ.

  Ass; donkey; jackass.
  ngu như lừa
  as stupid as a donkey.
  Động từ.
  to cheat;
  to dupe; delude.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X