• Thông dụng

    Hesitate, dilly-dally, waver
    Lừng khà lừng khừng (láy, ý tăng).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X