• Kỹ thuật chung

    Nghĩa chuyên ngành

    drag
    dray force
    resistance
    resistance force
    resisting force

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X