• Thông dụng

  Danh từ.
  banister; hand-rail.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balcony
  baluster
  balustrade
  banisters
  fence
  guard-rail
  hand banister
  hand guard
  hand rail
  hand railing
  handrail
  parapet
  protection fence
  rail
  railing
  rampant
  safety rail
  stand-up rail
  taffrail
  adjacent
  contiguous
  neighbo (u) r
  neighbo (u) rhood
  neighbo (u) ring
  neighbourhood
  proximity
  vicinal
  vicinity
  roll

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X