• Thông dụng

  Danh từ
  sort; category; gemos

  Động từ

  To eliminate; to weed out
  loại những kẻ bất tài
  to weed out the inefficients

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X