• Vật lý

  prime colors
  prime colours

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base color
  colour background
  fundamental colors
  fundamental colours
  ground color
  ground colour
  primary color
  primary colour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X