• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dead-level roof
  deck roof
  flat roof
  flat roofing
  platform roof
  station roof
  terrace
  terrace roof

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X