• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  counter
  gage
  gauge
  indicator
  instrument
  measure
  measurement instrument
  measurer
  measuring apparatus
  measuring device
  measuring equipment
  measuring instrument
  measuring machine
  measuring set
  meter
  testing device, testing instrument

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X