• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  laminating machine
  planisher
  planishing hammer
  rolling mill
  shaper
  upsetting machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X