• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flash freezer
  flash freezing machine
  flash freezing system
  flash froster
  superfast freezer
  superfast freezing machine
  superfast freezing system
  superfast froster

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X