• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cryotransfer freezer [froster]
  cryotransfer freezing machine
  liquid nitrogen [immersion] froster
  liquid nitrogen freezer
  liquid nitrogen froster
  nitrogen [cryotransfer] freezing machine
  nitrogen freezing machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X