• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batch freezer
  batch freezing machine
  batch freezing system
  batch froster
  batch froster [freezing machine
  freezing system]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X