• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  apparatus
  appliance
  device
  enginery
  equipage
  instrument
  machine
  machinery
  mechanical
  mechanism
  outfit
  provider

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X