• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  maser (microwave amplification by stimulated emission radiation)
  microwave amplification by stimulated emission of radiation (maser)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X