• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fluidized bed drier
  fluidized bed dryer
  fluidized-bed drier
  fluidized-bed dryer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X