• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  angle bender
  angle-bending machine
  bar bender
  bar-bending machine
  bender
  bending machine
  crimper
  reinforcing bar bender
  steel bender

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X