• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beading machine
  corrugating machine
  cram fording machine
  creasing
  creasing machine
  crimping machine
  flanging machine
  rotary machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X