• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mortise machine
  mortiser
  slotter
  slotting machine
  vertical planing machine
  vertical shaper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X