• Thông dụng

  Động từ.
  to code.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  code
  coded
  codification
  coding
  encipher
  encode
  encoding
  encoding (vs)
  encrypt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X