• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  error correcting code
  Error Correcting Code (ECC)
  error correction code
  error-correcting code

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X