• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  static elastic modulus
  static modulus of elasticity
  static Young's modulus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X