• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  modulus of rigidity
  modulus of shear resilience
  modulus of transverse elasticity
  shearing modulus of elasticity
  transverse modulus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X