• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boring
  borings
  cuttings
  sự long mùn khoan
  cuttings dropping out
  drill (ing) dust
  drillcuttings
  drilling dust
  drillings
  middlings
  pulp
  silt
  slime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X